35 slogans Rửa Xe làm bạn say mê

Ngành rửa xe và ngành công nghiệp chi tiết tự động có giá trị tổng cộng 7 tỷ đô la doanh thu hàng năm. Sau khi trải qua một sự suy giảm trong những năm gần đây do suy thoái kinh tế, một sự phục hồi vững chắc dự kiến 5 năm sẽ làm tăng nhu cầu một lần nữa. Các vấn đề về nhận thức về hiệu quả sử dụng nước cũng góp phần làm cho người tiêu dùng lo ngại. Tuy nhiên, niềm tin dự kiến sẽ tăng trở lại cùng với thu nhập khả dụng cao hơn. Khả năng sinh lợi trong ngành này phụ thuộc nhiều vào vị trí và hoạt động hiệu quả. Được coi là một ngành công nghiệp rất phân tán, 50 công ty lớn nhất nợ ít hơn 20 đô la của thị trường. Để tăng doanh số bán hàng một lần nữa, bộ sưu tập khẩu hiệu rửa xe sau đây được các công ty khác sử dụng nhằm khuyến khích các nỗ lực tiếp thị mới cho doanh nghiệp của bạn.35 slogans Rửa Xe làm bạn say mê:

A sparkling good deal.
Brand new touch less car wash.
Bringing back that new car feeling.
Cars deserve better.
Clean. Fast. Friendly.
Cleaning up the city, one car at a time.
Convenience with a smile.
Express hand wax in minutes.
Fly back to a shiny car.
Focus on the details.
Get a showroom shine, every time.
If your car is not becoming to you, you should be coming to us.
It’s more than a car… Keep it clean.
Keep it clean, we’re all downstream.
Keep your car looking new with our new detail center.
Keep your vehicle looking its best.
Nobody else does it like we do.
Our pride shows in our quality workmanship.
People Can Tell……..When You Autobell.
Quality service at your doorstep.
Remove road salt now.
ScrubaDub. A Great Carwash.
Simply the best.
Splash. Love Your Car… Drive It Clean.
Stay in your car convenience.
The car wash for busy people.
The cleanest way to do the dirty job.
The innovators of one-on-one service for your complete satisfaction.
Through our doors pass the cleanest cars in the world.
We bring the wave to you.
We come to you at your home or office.
We dry harder.
We make cars last longer.
We’ll Clean.
You like it clean, we like it dirty.

=> tham khảo thêm sáng tạo slogan, xây dựng thương hiệu tại Brasol.

Các infographic dưới đây phác thảo 6 đóng góp lớn nhất cho các nguyên nhân gây ra sơn xe trở nên hư hỏng. Những lời khuyên dễ dàng này sẽ giúp để khắc phục bất kỳ thiệt hại ngay lập tức.

35 slogans Rửa Xe làm bạn say mê
35 slogans Rửa Xe làm bạn say mê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *