37 slogans Chiến dịch Từ thiện làm bạn say mê

Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng trong năm qua, 75% ngàn năm tuổi đã mang lại một nguồn từ thiện. Đại đa số nhóm này đóng góp 100 đô la hoặc ít hơn cho mỗi tổ chức. Chỉ có 15% đóng góp hơn 500 đô la. Tuy nhiên, 70% thế hệ này đã làm việc để kiếm tiền thay mặt cho các tổ chức phi lợi nhuận. 63% của millennials đã dành thời gian để tình nguyện. Đối với những người muốn nâng cao nhận thức vì một lý do từ thiện, hàng loạt các slogans chiến dịch từ thiện được liệt kê dưới đây. Các slogans này đã được các chiến dịch khác sử dụng và hy vọng sẽ khuyến khích việc tạo ra slogans của riêng bạn.37 slogans Chiến dịch Từ thiện làm bạn say mê :

A safe place where healing begins.
Actions speak louder than words! Give today.
Be a part of the breakthrough and make someone’s dream come true.
Be part of a change in the World.
Believe in tomorrow.
Creating a brighter tomorrow.
Doing nothing for others is the undoing of ourselves.
Don’t delay give today!
Don’t turn away, Give today!
Don’t turn your back to those in need.
Donation shows Appreciation
Empowering youth for a bright future.
Forget what you can get and see what you can give.
Give a little. Help a lot.
Give so others can live.
Give your child a head start.
Give your share to show you care!
Giving is the best therapy!
Great futures start here.
Help today because tomorrow you may be the one who needs helping!
Helping you give wisely to charity.
Helping. Healing. Caring.
Hope in motion.
Lifting up with hands of help.
More than just a bill.
No one has ever become poor by giving.
Opening minds, changing lives.
Rebuilding communities for families, one home at a time.
Services for the public good.
Together we can make a Difference
Unlocking the written word… One sound at a time.
What have you given today?
You can help.
You can make a Difference, so why don’t you?
You may feel like a drop in the bucket. But every drop counts!
Your change can make a change.
Your contribution can help achieve a solution.

=> tham khảo thêm sáng tạo slogan, xây dựng thương hiệu tại Brasol.

Infographic được đăng dưới đây nêu ra cách tiếp thị chiến dịch từ thiện của bạn trực tuyến thông qua việc tạo ra nội dung cung cấp giá trị và phù hợp với nguyên nhân tổng thể của bạn. Những lời khuyên này sẽ giúp bạn tăng sự tham gia và nâng cao nhận thức cho tổ chức từ thiện của bạn.

37 slogans Chiến dịch Từ thiện làm bạn say mê
37 slogans Chiến dịch Từ thiện làm bạn say mê

Xem thêm: thiết kế logo thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu, làm bao bì sản phẩm, làm hồ sơ năng lực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *