39 slogan Chiến dịch Hòa bình Thế giới Tốt nhất

Xu hướng toàn cầu hóa đã tạo cơ hội cho một mặt trận thống nhất quốc tế. Hợp tác này tạo ra một cầu nối hướng tới hòa bình thế giới. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, những đe dọa đối với toàn cầu hoá do một nền tảng đang nổi lên ở các nước đang phát triển gây khó khăn cho nền hòa bình thế giới tồn tại. Những nỗ lực tiến tới phổ biến vũ khí hạt nhân là minh chứng cho bước đầu tiên để chấm dứt mối đe dọa toàn cầu giữa các quốc gia. Các chuỗi slogans sau đây nhằm mục đích đấu tranh cho hoà bình thế giới từ các chiến dịch hiện tại và slogans trước đó được chia sẻ bởi những người khác. Đó là từ nhiều người đã chia sẻ suy nghĩ của họ và mong muốn cho một thế giới thống nhất.39 slogan Chiến dịch Hòa bình Thế giới Tốt nhất:

Anything Violence can do, Peace can do better.
Do unto others what you would like others to do unto you.
Don’t Hate, Appreciate.
For a better long haul. let there be Peace for all.
For a more peaceful day, war is not the way.
From sea to shining sea, let there be peace and harmony.
From the mountains to the sea, let there be peace and harmony.
Give Peace a chance.
Hear my plea, for peace and harmony.
Hear the call for Peace for all.
It can’t be wrong to get along.
Its all just a peace of cake.
Let us embrace the beauty of every culture and faith to create peace in our world.
North, South, East, West, Let Peace be our Quest
On our own we glitter… Together we shine.
Our goal must not be peace for our time, but peace for all time.
Peace brings the world together.
Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.
peace is a weapon through which we can change the whole world!
Peace is angel war is ghost.
Peace is in piece, not pieces.
Peace is our gift to each other.
Peace is Possible.
Peace is the way for a better day.
Peace is the way, Peace is the key, for a better world for you and me.
Peace today peace tomorrow, let us not drown this world in sorrows.
Peace today, Peace tomorrow, Peace will prevent much sorrow.
Peace: Either learn to live with it or rest in it.
Peaceful Resolution is the best solution.
Power To The Peaceful.
The way of peace… Overcome evil with good, falsehood with truth, and hatred with love.
Violence breeds violence. let’s breed peace.
War is expensive, Peace is priceless. World Peace.
War is Psychotic, Peace is Patriotic.
We work as a team, because Peace is our Dream.
When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.
Where there is love there is peace.
Work as a solid team to make peace a realized dream.
You must be the change you wish to see in the world.

=> tham khảo thêm sáng tạo slogan, xây dựng thương hiệu tại Brasol.

Hòa bình thế giới là một nỗ lực đoàn kết toàn cầu. Liên Hợp Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc gìn giữ hòa bình với sự hợp tác của 193 quốc gia thành viên. Với ngân sách $ 7.41 tỷ đô la, các nỗ lực gìn giữ hòa bình bao gồm trên 4 lục địa. Các số liệu thống kê dưới đây mô tả mối quan hệ đối tác toàn cầu này.

39 slogan Chiến dịch Hòa bình Thế giới Tốt nhất
39 slogan Chiến dịch Hòa bình Thế giới Tốt nhất

Xem thêm: thiết kế logo công ty    nhận dạng thương hiệu   thiết kế bao bì sản phẩm đẹp    thiết kế hồ sơ năng lực công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *