68 Ví dụ về các slogans thuốc làm bạn say mê

68 Ví dụ về các slogans thuốc làm bạn say mê

Xem thêm

=> Tham khảo thêm sáng tác slogan tại Brasol

Một danh sách của 68 slogans  thuốc dễ nhớ  để chống lại nguyên nhân của việc hút thuốc. Những slogans được nhắm mục tiêu theo hướng đưa ý đến các hóa chất độc hại và ảnh hưởng lâu dài của thuốc lá hút thuốc.

Arsenic kills if you swallow it; tobacco kills if you smoke it.
Be A Fighter; Put Down The Lighter.
Be Cool – Don’t Be a Smoking Fool.
Be smart don’t start.
Breathe healthily, live happily.
Bullying is like smoking, it can kill.
Cancer cures smoking.
Cigarettes are killers that travel in packs.
Cigarettes burn holes in your pocket.
Cigarettes: You take my breath away.
Did you know your mouth is on fire?
Don’t be a Butthead.
Don’t let your future go up in smoke.
Don’t pout, put it out.
Don’t puff your life away.
Don’t smoke – there are cooler ways to die.
Don’t smoke you will choke!
Don’t smoke, it’s not a joke.
Everyone has a right to clean air.
Hang tough, don’t puff.
I like smoking. It kills off a lot of stupid people.
I quit because my kids love me.
If you can’t stop smoking, cancer will.
Lions, and Tigers and Bears oh my… Drinking and Smoking and Drugs? Goodbye!
Live it or Burn it…
Please keep smoking. Our planet is overcrowded.
Put it out before it puts you out.
Quit smoking before smoking quits you.
Quit smoking. It kills!
Quitting has never felt so good!
Save Money – Quit Smoking!
Save your lungs, save your life.
Share clean air.
Smart folks don’t use smokes.
Smoke and choke.
Smoke away your worries, not your lungs.
Smoke can cause a slow and painful death.
Smoke. Stink. Die.
Smokers are jokers – Don’t smoke.
Smoking – Suicide for Cowards.
Smoking BATTERS your Health. No-Smoking BETTERS your health.
Smoking cigarettes is so yesterday.
Smoking FAIL your Health. No-Smoking BAIL your health.
Smoking INJURES your Health. No-Smoking INSURES your health.
Smoking is like paying someone to kill you. They’re rich; you’re dead.
Smoking is one of the leading causes of statistics.
Smoking is very glamorous, if you like deep wrinkles.
Smoking makes you ugly.
Smoking PACK-UP your Health. No-Smoking BACK-UP your health.
Smoking prohibited. PEZing allowed.
Smoking SCARES your Health. No-Smoking CARES your health.
Smoking SLICE your Health. No-Smoking SPLICE your health.
Smoking Stinks!
Smoking the dope won’t help you cope.
Smoking TORTURE your Health. No-Smoking NURTURE your health.
Smoking…a Grave Mistake.
Tar the roads, not your lungs.
The cigarette does the smoking – you’re just the sucker.
The Cigarette is dead.
Think smoking is cool then you are a fool.
Tobacco companies kill their best customers.
Tobacco is wacko.
Tobacco or Health: Choose Health.
Too much smoke will leave you broke.
Trash the Ash.
Who says being a quitter is a bad thing?
You smoke, you die early, you save the government money.
Your Money Going Up in Smoke.

Đồ họa thông tin dưới đây chỉ ra số liệu thống kê từ 1,3 tỷ người trên thế giới có khói. Điều này tương đương với tỷ lệ 1 trong 5 người hút thuốc trên toàn cầu.

68 Ví dụ về các slogans thuốc làm bạn say mê
68 Ví dụ về các slogans thuốc làm bạn say mê

Xem thêm: thiết kế bao bì tại tphcm   thiết kế hồ sơ năng lực tại bình dương   thiết kế catalogue tại tphcm    thiết kế brochure tại tphcm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *