73 slogans vận động Tổng thống

slogans chiến dịch thiết lập các giai điệu cho hướng ứng cử viên và hứa hẹn với cử tri. Bước vào thế kỷ 20, những khẩu hiệu chiến dịch đã được đại diện bởi những bài hát mà có thể thay đổi thủy triều của cuộc bầu cử đối với một ứng cử viên duy nhất. Đây được coi là tàn phá cho chiến dịch ứng cử viên đối lập của. Dưới đây là một danh mục của quá khứ và hiện tại ngày khẩu hiệu tranh cử tổng thống đại diện bởi các ứng cử viên mà không bao giờ chiến thắng và những người đã phục vụ trong các văn phòng bầu dục.73 slogans vận động Tổng thống :

A chicken in every pot and a car in every garage.
A Full Dinner Pail.
A Green New Deal for America.
A Leader, For a Change.
A Stronger America.
A Time for Greatness.
All the Way with LBJ.
America Needs a Change.
Are you better off than you were four years ago?
Believe in America.
Better a Third Term.
Building a bridge to the 21st century.
Change We Can Believe In.
Change We Need.
Citizenship Matters.
Compassionate conservatism.
Country First.
Cox and Cocktails.
Don’t stop thinking about tomorrow.
Don’t swap horses in the middle of the stream.
For People, for a Change.
For President of the People.
For the future.
Forward.
Free Soil, Free Labor, Free Speech, Free Men, and Fremont.
Give Em; Hell Harry.
Go Greens.
Good money never made times hard.
Government of, by, and for the people…not the monied interests.
Happy Days Are Here Again.
He kept us out of war.
He’s making us proud again.
Hope.
I Like Ike.
In your heart you know he’s right.
It’s morning again in America.
It’s Time to Change America.
Keep cool with Coolidge.
Kinder, Gentler Nation.
Leadership for the New Millennium.
Leave no child behind.
Let America be America Again.
Let us have peace.
Let’s Make it a Landon Slider.
Life, Liberty, and Landon.
Morning Again in America.
Nixon Now.
Nixon’s the One.
Not Just Peanuts.
Patriotism, Protection, and Prosperity.
Peace and Prosperity.
Pour it on ‘em, Harry!
Prosperity and Progress.
Prosperity for America’s families.
Putting People First.
Real plans for real people.
Reform, Prosperity, and Peace.
Reformer with results.
Rejuvenated Republicanism.
Restore America Now.
Return to normalcy.
Ross for Boss.
The Better Man for a Better America.
The People’s President.
The stakes are too high for you to stay at home.
Tippecanoe and Tyler Too.
To Begin Anew.
Vota as You Shot.
Vote Yourself a Farm.
We are turning the corner.
We can do better.
Yes We Can!
Yes, America Can!

Đồ họa thông tin sau vạch ra được ảnh hưởng ngày càng tăng của phương tiện truyền thông xã hội trong cuộc bầu cử chiến dịch. Tổng cộng có 88% nhận được hầu hết các tin tức bầu cử chiến dịch trực tuyến của họ.

73 slogans vận động Tổng thống
73 slogans vận động Tổng thống

Xem thêm: thiết kế logo giá rẻ   bộ nhận diện thương hiệu mẫu công ty thiết kế bao bì   cách làm hồ sơ năng lực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *