Các khẩu hiệu tốt của Crossfit

Crossfit là một loại hình đào tạo được sử dụng được coi là cường độ cao. Nó được dựa trên các bài tập đa dạng và phong trào chức năng. Phòng tập thể dục Crossfit đầu tiên đã được khai trương vào năm 1995 với thời gian hiện tại với hơn 1.700 phòng tập thể dục trực thuộc Hoa Kỳ. Đối với những người đam mê Crossfit ở khắp mọi nơi, đây là một loạt các khẩu hiệu và dòng chữ của Crossfit để giữ cho bạn động viên và cảm hứng trong quá trình đào tạo. Chúng đã được sử dụng bởi các giảng viên Crossfit khác và có ý như nhau để truyền cảm hứng cho bạn.Các khẩu hiệu tốt của Crossfit:

A place to raise the bar and your spirits.
CrossFit is like fine art, Critiqued by many but understood by few.
CrossFit is open source fitness technology.
Does your workout make you nervous? It should.
Don’t just make your midline look pretty, stabilize it.
Even if you fall on your face, you’re still moving forward.
Failure is not an option!
Fast. Hard. Again.
I am stronger than I was yesterday but not as strong as I will be tomorrow.
I think I like who I am becoming. Crossfit.
If you don’t know where you are going, you will wind up somewhere else.
It never gets easier, you just get better.
Let the bodies hit the floor.
Life begins at the end of your comfort zone.
Motivated People Only.
No brain, no pain.
Other gyms use machines, Crossfit builds them.
Rather the pain of discipline, than the pain of regret.
Squat. Jump. Climb. Throw. Lift.
There is but one degree of commitment: Total.
To be successful, you must dedicate yourself 100% to your training, diet and mental approach.
We can do hard things.
Work capacity is to fitness what location is to real estate.
Your workout is my warmup.
You’re only one workout away from a god mood.

=> tham khảo thêm sáng tạo slogan, xây dựng thương hiệu tại Brasol.

Các infographic sau đây vạch ra những gì crossfit đào tạo bao gồm và loại thiết bị được sử dụng. Đây là một lựa chọn phổ biến trong số các cơ quan thực thi pháp luật, phòng cháy và các nghệ sĩ võ trang.

Các khẩu hiệu tốt của Crossfit
Các khẩu hiệu tốt của Crossfit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *