Danh sách 34 slogans nấu ăn làm bạn say mê

Ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu trị giá 4 nghìn tỷ đô la hàng năm và bao gồm nhiều loại thực phẩm từ trứng và sữa, trái cây và rau cải. Ngành công nghiệp bán lẻ thực phẩm bị chi phối bởi EU và Hoa Kỳ khi họ phát triển thành các quốc gia mới nổi. 15 công ty siêu thị hàng đầu chiếm 1/3 doanh số bán hàng. Các nhà sản xuất lương thực hàng đầu chỉ chiếm một phần năm doanh thu. Để kích thích khẩu vị nấu ăn của bạn, các slogans nấu ăn sau đây được sử dụng bởi những người khác trên khắp thế giới sẽ giúp truyền cảm hứng cho slogans riêng của bạn. Danh sách 34 slogans nấu ăn làm bạn say mê :

A balanced diet is a cookie in each hand.
A messy kitchen is a sign of happiness.
Americans will eat garbage provided you sprinkle it liberally with ketchup.
Avoid cross contamination in every state and nation.
Avoid future frustration, avoid cross contamination.
Cauliflower is nothing but cabbage with a college education.
Cheese – Milks leap towards immortality.
Cook it with care, well done not rare.
Cooking is like making love, you do it well, or you do not do it at all.
Eat what is cooked, listen to what is said.
Everything you see I ow to spaghetti.
Food is an important part of a balanced diet.
Food quality not Food quantity.
Heat the food to the right degree, to make it healthy and germ free.
I am not a glutton, I am an explorer of food.
I cook with wine. Sometimes I even add it to the food.
If a pot is cooking, the friendship will stay warm.
If you are going to eat it later, keep it in the refrigerator.
If you don’t want to contaminate the meat, keep your kitchen counters neat!
If you try to cook your food quick, you will get sick.
If you’re afraid of butter, use cream.
In the Fridge you should know, to always keep the meats below.
Life is a combination of magic and pasta.
People who love to eat are always the best people.
Promises and pie crust are made to be broken.
Serving safe food it’s not an option it’s an obligation.
Shortcuts cut life short.
Tell me what you eat and I will tell you what you are.
To prevent a stomach ache, hygienic precautions you should take.
Wash your hands before you eat, whether its an apple or meat.
We all eat and it would be a sad waste of opportunity to eat badly.
When preparing foods keep it clean, a dirty area should not be seen.
Whether its peanuts or whether its cheese be aware of food allergies.
You need determination to prevent food contamination.

Các vùng khác nhau trên thế giới không chỉ cung cấp nhiều nơi để xem, mà còn có nhiều lựa chọn kỳ lạ cho thực phẩm. Từ con khỉ nhện và cự đà to đến vây cá mập, những thông tin dưới đây mô tả các thói quen nấu ăn quốc tế và mức tiêu dùng.

Danh sách 34 slogans nấu ăn làm bạn say mê
Danh sách 34 slogans nấu ăn làm bạn say mê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *