Đặt tên thương hiệu công ty Bavarian Beer Garden

Bavarian Beer Garden là một chuỗi hệ thống các nhà hàng phục vụ bia đức tại Tp. Hồ Chí Minh. Đội ngũ của Brasol rất vui khi được hợp tác cùng những người bạn đến từ xứ sở bia là nước Đức. Trong dự án này Brasol thực hiện việc đặt tên thương hiệu, thiết kế logo, website, hệ thống nhận diện cho Bavarian Beer Garden.

Đặt tên thương hiệu công ty Bavarian Beer GardenĐặt tên thương hiệu công ty Bavarian Beer GardenĐặt tên thương hiệu công ty Bavarian Beer GardenĐặt tên thương hiệu công ty Bavarian Beer GardenĐặt tên thương hiệu công ty Bavarian Beer GardenĐặt tên thương hiệu công ty Bavarian Beer GardenĐặt tên thương hiệu công ty Bavarian Beer GardenĐặt tên thương hiệu công ty Bavarian Beer GardenĐặt tên thương hiệu công ty Bavarian Beer GardenĐặt tên thương hiệu công ty Bavarian Beer Garden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *