Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House

Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House. Belleza House là thương hiệu mỹ phẩm của một Việt Kiều tại USA. Trong dự án này Brasol đã thực hiện việc đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho Belleza House.

Với mục tiêu mang lại dòng sản phẩm có thể cạnh tranh trên thị trường USA và Việt Nam. Belleza đã cùng Brasol tạo nên được một hệ thống nhận diện ấn tượng và thẩm mỹ. Sự hài lòng của chủ nhân thương hiệu cũng chính là động lực giúp các nhà thiết kế Brasol hoàn thiện xuất sắc công việc.

Liên quan: Đặt Tên thương hiệu công ty Cecilia Bridal Đặt Tên thương hiệu công ty Aravina Coffee Brand Sáng tạo Slogan công ty Girlie Fashion

Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House
Đặt tên thương hiệu công ty Belleza House

Xem thêm: thiết kế catalogue, thiết kế brochure, thiết kế profile, thiet ke logo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *