Đặt tên thương hiệu công ty Dragon Speed

Trong dự án này ,công ty Brasol thực hiện việc đặt tên, thiết kế logo, tài liệu văn phòng và hệ thống bao bì cho thương hiệu Dragon Speed.

Dragon Speed là một trong những thương hiệu về phụ tùng xe máy cao cấp của Công Ty TM-DV Hoàng Cát Khánh.

Đặt tên thương hiệu công ty Dragon SpeedĐặt tên thương hiệu công ty Dragon SpeedĐặt tên thương hiệu công ty Dragon SpeedĐặt tên thương hiệu công ty Dragon Speed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *